Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đạt lai lạt ma


[đạt lai lạt ma]
(tôn giáo) Dalai Lama(tôn giáo) Dalai Lama
tượng Tổ Đạt-ma - chùa Thiên ẩn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.