Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đại hùng tinh


[đại hùng tinh]
(thiên văn) The Great Bear.(thiên văn) The Great Bear


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.