Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đại hàn


[đại hàn]
cold spell (occurring on jan, 20-21).
[Đại Hàn] Korea
[Đại Hàn] Koreancold spell (occurring on jan, 20-21)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.