Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đại châu


[đại châu]
Continent.
Năm đại châu
The five continentContinent
Năm đại châu The five continent


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.