Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đại cươngnoun
general idea

[đại cương]
general/overall view; overview
Đại cương văn học sử Việt Nam
Overview of the Vietnamese literary history
general
Ngôn ngữ học đại cương
General linguisticsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.