Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đại đăng khoa


[đại đăng khoa]
(cũ) Graduate (from a competition-examination).(cũ) Graduate (from a competition-examination)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.