Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đơn điệu


[đơn điệu]
monotonous
Bài hát đơn điệu nghe rất chán
That monotonous song is very dull to hearMonotonous
Bài hát đơn điệu nghe rất chán That monotonous song is very dull to hear


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.