Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đú


[đú]
Lark, romp.
Đừng đú nữa, đi học bài đi
Stop romping and learn yuor lessons.Lark, romp
Đừng đú nữa, đi học bài đi Stop romping and learn yuor lessons


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.