Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đóng chai


[đóng chai]
bottled
Bia / nước đóng chai
Bottled beer/waterBottle
Bia đóng chai Bottle beer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.