Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đóm


[đóm]
Spill.
Châm thuốc bằng đóm
To light one's cigarette with a spill.Spill
Châm thuốc bằng đóm To light one's cigarette with a spill


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.