Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đêm tối


[đêm tối]
dark; night
Trong đêm tối
At night; in the darkNight
Trong đêm tối At night, during the night


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.