Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đéo


[đéo]
(tục)Fuck.
Not a bloody damn
Đéo sợ
Not to be a bloody damn cared(tục)Fuck
Not a bloody damn
Đéo sợ Not to be a bloody damn cared


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.