Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đánh bả


[đánh bả]
to poison
Đánh bả chuột
To poison ratsPoison (pests...)
Đánh bả chuột To poison rats


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.