Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đách


[đách]
(tục)
Cunt.
Not a bloody damn.
Đách cần
I don't care a bloody damn.(tục)
Cunt
Not a bloody damn
Đách cần I don't care a bloody damn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.