Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đá màu


[đá màu]
Soft stone (để mài dao).Soft stone (để mài dao)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.