Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ê răngverb
to feel one's teeth on edge

[ê răng]
to feel one's teeth on edge
Ăn trái này ê răng
This piece of fruit will set your teeth on edgeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.