Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
áo dàinoun
Glowing tunic, dress
áo dài cứ tưởng là sang bởi không áo ngắn phải mang áo dài tunics are no status symbol, they wear them for they have no short jackets

[áo dài]
danh từ
oriental robe; Vietnamese dress (the long split tunic typically worn by Vietnamese women)
áo dài cứ tưởng là sang, bởi không áo ngắn phải mang áo dài
tunics are no status symbol, they wear them for they have no short jacketsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.