Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ái chàexcl
Oh! Ha!
ái chà, cà phê đắng quá! oh, what bitter coffee!
ái chà, sao anh thức dậy sớm thế? oh, why do you get up so early?

[ái chà]
từ cảm thán
oh!, ha!
ái chà, cà phê đắng quá!
oh, what bitter coffee!
ái chà, sao anh thức dậy sớm thế?
oh, why do you get up so early?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.