Chuyển bộ gõ


Từ điển Hàn Việt (Korean Vietnamese Dictionary)
한치


1 chút, 1 tí xíu

1 inch (đơn vị đo lường = 2,54 cm)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.