Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 167 金 kim [16, 24] U+946B
鑫 hâm
xin1, xun4
  1. Giàu, thịnh vượng (thường dùng để đặt tên người hay hiệu buôn).
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.