Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt  
Hán Việt: quách (11n)
Bộ thủ:
Số nét: 11
Âm Nhật: カク
くるわ

Cái thành ngoài.
Tên nước.
Họ Quách.
Bộ phận ngoài của vật gì cũng gọi là quách.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.