Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)Từ phồn thể: (骽)
[tuǐ]
Bộ: 肉 (月) - Nhục
Số nét: 16
Hán Việt: THOÁI, THỐI
1. chân; cẳng; giò (người và động vật)。人和动物用来支持身体和行走的部分。
大腿
đùi
前腿
chân trước
后腿
chân sau
2. chân (bộ phận giống như chân của đồ vật)。(腿儿)器物下部像腿一样起支撑作用的部分。
桌子腿
chân bàn
椅子腿儿。
chân ghế
3. chân giò (thức ăn)。指火腿。
云腿(云南火腿)。
chân giò hun khói Vân Nam
Từ ghép:
腿带 ; 腿肚子 ; 腿脚 ; 腿弯子 ; 腿腕子 ; 腿子Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.