Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Anh (Chinese English Dictionary)
腰卵巢的


【医】 lumbo-ovarian


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.