Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 96 玉 ngọc [11, 15] U+747E
瑾 cẩn
jin3, jin4
  1. Một thứ ngọc đẹp.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.