Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 85 水 thủy [28, 31] U+7069
灩 diễm, liễm
yan4
  1. (Tính) Liễm liễm nước động sóng sánh. Còn đọc là diễm.
  2. (Động) Liễm diễm sóng nước lóng lánh. ◇Tô Thức : Thủy quang liễm diễm tình phương hảo (Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ ) Mặt nước sáng lóng lánh, mưa vừa tạnh, trông càng đẹp.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.