Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)[yóu]
Bộ: 水 (氵,氺) - Thuỷ
Số nét: 9
Hán Việt: DU
1. dầu; mỡ (của thực vật và động vật.)。动植物体内所含的液态脂肪或矿产的碳氢化合物的混合液体。通常把固态的动物脂肪也叫油。
花生油
dầu lạc; dầu đậu phộng
2. sơn; quét。用桐油、油漆等涂抹。
油窗户
sơn cửa sổ
这扇门去年油过一次。
cánh cửa này năm ngoái đã sơn một lần rồi.
用油漆油一遍。
Lấy sơn quét một lượt.
3. vấy dầu (giây bẩn)。被油弄脏。
衣服油了。
quần áo đã bị vấy dầu rồi.
4. láu cá; láu lỉnh。油滑。
油腔滑调。
nói năng ngọt xớt
这个人油得很。
người này rất láu cá.
Từ ghép:
油泵 ; 油饼 ; 油驳 ; 油布 ; 油彩 ; 油菜 ; 油层 ; 油茶 ; 油茶面儿 ; 油船 ; 油灯 ; 油底子 ; 油坊 ; 油橄榄 ; 油垢 ; 油光 ; 油耗 ; 油乎乎 ; 油葫芦 ; 油花 ; 油滑 ; 油画 ; 油灰 ; 油煎火燎 ; 油井 ; 油锯 ; 油矿 ; 油亮 ; 油料作物 ; 油篓 ; 油绿 ; 油轮 ; 油麦 ; 油毛 ; 油毛毡 ; 油门 ; 油苗 ; 油墨 ; 油泥 ; 油腻 ; 油皮 ; 油漆 ; 油气 ; 油气田 ; 油气显示 ; 油腔滑调 ; 油然 ; 油石 ; 油饰 ; 油水 ;
油酥 ; 油田 ; 油田伴生气 ; 油条 ; 油头粉面 ; 油头滑脑 ; 油汪汪 ; 油污 ; 油香 ; 油箱 ; 油鞋 ; 油性 ; 油压机 ; 油烟 ; 油印 ; 油炸鬼 ; 油毡 ; 油脂 ; 油脂麻花 ; 油纸 ; 油渍 ; 油子 ; 油嘴 ; 油嘴滑舌Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.