Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
故交


故交 cố giao
  1. Bạn cũ. Cũng nói cố nhân , cố hữu , cựu giao , cựu hữu , nhã cố .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.