Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
拙薄


拙薄 chuyết bạc
  1. Tài vụng chí mỏng (lời nhún nhường).
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.