Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)
打千


[dǎqiān]
cúi chào (theo nghi thức xưa)。旧时的敬礼,右手下垂,左腿向前屈膝,右腿略弯曲。
打千请安
cúi chào thỉnh an.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.