Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
呈閱


呈閱 trình duyệt
  1. Đưa cho để xem xét, phê chuẩn.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.