Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
凡例


凡例 phàm lệ
  1. Bài văn ở đầu sách, bày tỏ nội dung, đại chỉ cùng thể lệ biên tập.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.