Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 12 八 bát [8, 10] U+517C
兼 kiêm
jian1
  1. (Động) Chiếm lấy, thôn tính. ◇Lục Chí : Phú giả kiêm địa sổ vạn mẫu, bần giả vô dong túc chi cư , (Quân tiết phú thuế ) Kẻ giàu chiếm đất hàng vạn mẫu, người nghèo không có đủ chỗ để ở.
  2. (Đồng) Gồm cả. ◎Như: kiêm chức giữ thêm chức khác, phụ kiêm mẫu chức làm cha lại còn kèm thêm phận sự của người mẹ.
  3. (Động) Gấp bội, vượt hơn. ◎Như: kiêm trình cản lộ đi gấp vượt nhanh. ◇Luận Ngữ : Cầu dã thối, cố tiến chi. Do dã kiêm nhân, cố thối chi 退, . , 退 (Tiên tiến ) Anh Cầu rụt rè nhút nhát, nên (ta) thúc cho tiến tới. Anh Do vượt hơn người, nên (ta) phải kéo lùi lại.
  4. (Phó) Cùng lúc, đồng thời. ◎Như: kiêm cố đồng thời chú ý nhiều mặt, kiêm bị đồng thời cụ bị.
  5. (Phó) Hết cả, hoàn toàn, khắp. ◇Lí Tư : Kiêm thính vạn sự (Cối Kê khắc thạch ) Nghe hết cả mọi sự.
  6. § Ghi chú: Tục viết là .

兼愛 kiêm ái
兼領 kiêm lĩnh
兼味 kiêm vịGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.