Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
佩服


佩服 bội phục
  1. Kính ngưỡng, khâm phục. ☆Tương tự: kính bội , tín phục .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.