Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đời là thế đấy!


[đời là thế đấy]
that's life; such is life!; it's the way of the world; it's the way things go!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.